Arkiv

Holand Utvikling

Holand Utvikling drives av Edel Holand. Bedriften har gjennomført kompetansehevende tiltak i form av utdannelse som sertifisert coach.

Einar Otto Ingulfsvann

Takst og eierskifte i landbruket av Einar Otto Ingulfsvann har gjennomført et prosjekt med utvikling av landbruksøkonomiske tjenester.

Sklet Blikk

Sklet Blikk

Sklet Blikk har gjennomført hovedprosjektet ny avdeling og konpetanseheving. Dette har ført til en ny arbeidplass!

Baxt Lierne AS

Baxt Lierne har i gjennomføringen av sitt prosjekt oppstart av lefseproduksjon i Lierne bidratt med 45 nye arbeidsplasser i Lierne.

IDÉ?

Som kan skape arbeidsplasser og vekst?