Tjenester for bedrifter og entreprenører

Uansett hvilket næringsprosjekt du ønsker å diskutere, blir vi riktig plass å starte.

Avtal gjerne en etableringssamtale med oss der du kan stille alt av spørsmål om det å starte egen bedrift og hva som finnes der ute av muligheter. Vi er din kobling videre og kan svare på mange spørsmål som dukker opp i en etableringsprosess.

  • Vi bistår bedrifter med utviklingsprosjekter
  • Støtter og veileder gründere og nyetablerere
  • Legger til rette for møteplasser og nettverksbygging
  • Kobler mennesker og bedrifter som har nytte av hverandre
  • Behandle søknader til kommunalt næringsfond og ha oversikt over mulighetene til Innovasjon Norge
  • Selger tjenester innen rådgivning og prosjektledelse 

Lierne Utvikling mottar tilskudd fra kommunen på 1,5 millioner per år og det er derfor nødvendig med noe salg av tjenester for å sørge for tilstrekkelig inntekt til sunn drift av selskapet.

I Lierne er det for tiden Næringsforeningen som samordner kursbehovet til bedriftene, men vi videreformidler ønsker som meldes inn til oss. Kontaktinfo Næringsforeningen: Øyvind Kveli, mail eller telefon 91 56 38 02. 

 

Fullstendig liste over tjenester for bedrifter som tilbys av Lierne Utvikling:

Tjeneste/aktivitet

Beskrivelse av hva Lierne Utvikling kan tilby

For hvem

Kostnad

Førstelinjetjeneste

Innledende, retningsgivende rådgivning ved behov eller utviklingsprosjekter. Svar på spørsmål, henvisning til riktig instans, etablererveiledning.

Bedrifter i Lierne

Gratis

Kommunalt næringsfond

Behandle søknader til fondet og tilby rådgivning i tillegg til eller i stedet for eventuell pengestøtte. Utfylle der andre støtteordninger ikke treffer, for å støtte opp om positive aktiviteter og utvikling.

Næringsliv i Lierne med småskala prosjekter

Gratis

Bedriftsbesøk

Besøk til bedriften for å øke vår forståelse av hva slags utfordringer bedriften står ovenfor og hvordan vi best kan bistå, kobling og samarbeid med relevante aktører eller utviklingsprosjekter.

Bedrifter i Lierne

Gratis

Nettverk

Møter med samarbeidspartnere og aktører som jobber innen samme felt: holde oss oppdatert på hva som skjer og kompetansen som finnes, slik at vi kan koble bedriftene med riktig instans/person/prosjekt.

Bedrifter i Lierne

Gratis

Tilflytterkoordinator

Oversikt over arbeidskraftsbehov og boliger, dele ledige stillinger og boliger på Lierne.no og sosiale medier, og koble bedrifter med tilflyttere med etterspurt kompetanse – kontakt med tilflyttere.

Bedrifter i Lierne

Gratis

Utviklingsbistand

Rolle avhenger av bedriftens behov; medlem av styringsgruppa for større utviklingsprosjekter, prosjektleder eller rådgiver.

Bedrifter i Lierne

Fra 700kr per time

Prosjekt/prosessledelse og/eller deltagelse

Prosjekt- eller prosessleder for større eller mindre prosjekter og aktiviteter, eventuell deltagelse i styringsgruppe, råd eller utvalg, etter behov.

Lierne

Fra 950kr per time

Juridiske kurs

Kurs i lovgivning rundt salg av varer og tjenester.

Bedrifter i Lierne og Namdalsregionen

Fra 5500kr

Representasjon

Representere næringslivet i Lierne ovenfor kommunen og regionale råd og utvalg, samt FOUI-kontakt i kommunen.

Næringsliv i Lierne

Markedsføring

Omdømmebygging og markedsføring av Lierne og det lokale næringslivet med mål om å økt tilflytting av kompetent arbeidskraft og økt interesse for samarbeid og bedriftsetablering i Lierne.

Lierne

Last ned liste over tjenester for bedrifter her

AKTUELT