Om oss

Vi bidrar alt vi kan for et vekstkraftig samfunn.

Siden 2015 har vi arbeidet med over 200 prosjekter som har bidratt til næringsutvikling.

VI LEVERER

FØRSTELINJETJENESTEN FOR NÆRINGSLIVET I LIERNE OG RØYRVIK

PROGRAMLEDELSEN AV OMSTILLINGSPROGRAMMET I LIERNE

Omstillingsprogrammet

Lierne kommune har omstillingsstatus for 2015-2021. Lierne Utvikling AS har ansvaret for å gjennomføre programmet, og sørge for at vi sammen klarer å nå de ambisiøse, men viktige målene

Team Lierne Utvikling

Våre folkelige, proaktive og løsningsorienterte folk jobber sammen for å skape fornøyde kunder hver dag

VERDIER

TILLIT, RESPEKT, ÅPENHET OG OTIMISME.

SE MER OM VÅRT VERDIARBEID OG HVA VI LEGGER I DE


EIER

Kommunestyret i Lierne er øverste organ i Lierne Utvikling AS, og vedtar overordnede dokumenter og målsetninger. Det er kommunestyret som velger styret.STYRET


STYRET

Styreleder Bente Estil, ordfører i Lierne kommune: +47 482 54 674    [email protected] 

Styremedlemmer:

  • Nestleder Svein Egil Ristad, daglig leder Neptun Settefisk
  • Morten Elvseth, daglig leder Sørli Bygg.
  • Lena Mari Skåle, Lierne kommune.
  • Olav Weglo, grunneier
  • 1. vara Rita Katrin Tangen, selvstendig næringsdrivende.
  • 2. vara Alf Robert Arvasli, selvstendig næringsdrivende.

Observatører med møte-og talerett:

  • Varaordfører i Lierne kommune, Steinar Bach
  • Rådmann i Lierne kommune, Karl Audun Fagerli
  • Innovasjon Norge oppdragsrådgiver for omstillingsarbeidet, Johannes Skaar
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune, spesialrådgiver avdeling for kultur og regional utvikling Arlid Egge

LIERNE KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Se hvem som har fått tilskudd fra det kommunale næringsfondet i Lierne kommune

AKTUELT

Baxt Lierne AS

Ansatte pga. omstillingen: 45
Les om bedriften

Blåfjell AS

Ansatte pga. omstillingen: 9
Les om bedriften

Fjellheim Gård

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

LiVERTEN

Ansatte pga. omstillingen: 3
Les om bedriften

Lierne Utmarkservice

Ansatte pga. omstillingen: 11
Les om bedriften

Li-Snadder

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

Lierne Viltforedling

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Tre

Ansatte pga. omstillingen: 16
Les om bedriften

Liskifer AS

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Industribygg

Ansatte pga. omstillingen: 20
Les om bedriften

OMSTILLING

130 nye arbeidsplasser innen 2021

PLANEN

126 av 130 arbeidsplasser skapt i 19 bedrifter!

97% av målet er nådd.
Laster kartet... Laster...