Om oss

Lierne Utvikling er Lierne kommune sitt næringsselskap. 


EIER

Kommunestyret i Lierne er øverste organ i Lierne Utvikling, og vedtar overordnede dokumenter og målsetninger. Det er kommunestyret som velger styret.


STYRET

Styreleder Tove Heggdal Ingulfsvann: 41406868 eller mail.

Styremedlemmer:

  • Nestleder Olav Weglo
  • Svein Egil Ristad
  • Anita Østby
  • Heidi Totsås
  • 1. vara Sara Kveli
  • 2. vara Alf Robert Arvasli

Observatører med møte-og talerett:

  • Ordfører, Reidar Rødli.
  • Kommunedirektør, Patrik Lungren.

AKTUELT

AKTUELT