Om oss

Lierne Utvikling er Lierne kommune sitt næringsselskap. 

Lierne Utvikling har gjennomført et omstillingsprogram i Lierne i årene 2015-2021. 


EIER

Kommunestyret i Lierne er øverste organ i Lierne Utvikling AS, og vedtar overordnede dokumenter og målsetninger. Det er kommunestyret som velger styret.


STYRET

Styreleder Bente Estil, ordfører i Lierne kommune: +47 482 54 674    [email protected] 

Styremedlemmer:

  • Nestleder Svein Egil Ristad, daglig leder Neptun Settefisk
  • Morten Elvseth, daglig leder Sørli Bygg.
  • Lena Mari Skåle, Lierne kommune.
  • Olav Weglo, grunneier
  • 1. vara Rita Katrin Tangen, selvstendig næringsdrivende.
  • 2. vara Alf Robert Arvasli, selvstendig næringsdrivende.

Observatører med møte-og talerett:

  • Politisk representant, Lillian Bergli.
  • Kommunedirektør i Lierne kommune, Patrik Lungren.
  • Innovasjon Norge oppdragsrådgiver for omstillingsarbeidet, Johannes Skaar.
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune, Ole Harris Hansen.

AKTUELT