OM OSS

Lierne Utvikling er Lierne kommune sitt utviklingsselskap.

I 2023 skal vi begynne å jobbe med samfunnsutvikling og rekruttering, i tillegg til å være førstelinjetjeneste for næringslivet i Lierne kommune og jobbe med næringsutvikling som før. 


Eier

Kommunestyret i Lierne er øverste organ i Lierne Utvikling, og vedtar overordnede dokumenter og målsetninger. Det er kommunestyret som velger styret.


Styret

Styreleder Tove Heggdal Ingulfsvann: 41406868 eller mail.

Styremedlemmer:

  • Nestleder Olav Weglo
  • Christina Lyng
  • Heidi Totsås
  • Runar Martinsen
  • Vara Alf Robert Arvasli

Observatører med møte-og talerett:

  • Ordfører Tor Erling Inderdal
  • Kommunedirektør Patrik Lundgren
  • Næringsforeningen

Omstillingsprogrammet: 

Lierne Utvikling driftet omstillingsprogrammet da Lierne kommune var omstillingskommune fra 2015 til 2021. 

Budsjettet for perioden var på 60 millioner kroner, som kom fra staten ved KDD, Trøndelag Fylkeskommune og Lierne kommune. Målet var å skape 130 nye arbeidsplasser, men fasiten ble 134! 

For mer informasjon om omstillingsprogrammet eller organiseringen av det, ta gjerne kontakt med oss. 

AKTUELT