Bedriftsetablering

Hvis du har lyst å starte bedrift, er det mulig å diskutere og få råd om idé, selskapsform og tilskudd av oss. Ta kontakt for en prat! 

Vi anbefaler at du tenker litt på blant annet: 

 • Er det et marked for ideen, og er det markedet tilgjengelig for deg? 
 • Hvis ikke: hvordan skal du markedsføre ideen? 
 • Er det nødvendig å gjennomføre en markedsundersøkelse? 
 • Hvordan skal driften fungere i det daglige? 
 • Hvem er samarbeidspartene dine og hvilken rolle skal de ha? 
 • Hvor store er driftskostnadene? 
 • Har du transportbehov, og i så fall hvor stort? 
 • Behøver du ansatte, og i så fall hvor mange og med hvilken kompetanse? 
 • Hvor skal du plassere bedriften? 
 • Kan man starte i det små og skalere opp bedriften etterhvert? 
 • Hvordan er tilgangen på råstoff/materiale og til hvilken pris? 
 • Kan driften gjøres lønnsom? 

Hvis du har en innovativ idé, kan Innovasjon Norge være en mulig samarbeidspartner for deg både faglig og økonomisk. 
Du kan også vurdere å søke midler fra Lierne kommunes næringsfond, som forvaltes av Lierne Utvikling.

AKTUELT