Meld inn bedriftens tjenestetilbud

Skjema hvor bedrifter i Lierne kan melde inn aktuelle tjenester som de tilbyr. Informasjon om tjenester blir offentliggjort i en oversikt for å hjelpe publikum å finne fram til tjenesteytere lokalt i Lierne.

Hva tilbyr bedriftene i Lierne

Skjema for å melde inn tjenester som tilbys av bedrifter i Lierne.

Navn på bedriftsrepresentant(Påkrevd)
Bransje
Beskriv kort hvilke(n) tjeneste(r) bedriften tilbyr publikum i Lierne. Én tjeneste/gruppe tjenester per linje. Eksempler på tjenester kan være: Taxi, bensinpumpe, matservering, salg av fiskeutstyr, hytteutleie, snekker, rørlegger, bilverksted, frisørsalong, rådgivning, konsulenttjenester (spesifiser hvilke), og så videre. Husk at denne informasjonen skal være til nytte for publikum.

AKTUELT