Omstilling

LIERNE HAR OMSTILLINGSSTATUS

FRA 2015-2021 ER DET EN EKSTRA SATSING FOR Å SKAPE OG SIKRE 130 ARBEIDSPLASSER I LIERNE

LIERNE UTVIKLING DRIVER OMSTILLINGSPROGRAMMET PÅ OPPDRAG FRA LIERNE KOMMUNEPLANEN FOR DE SEKS ÅRENE

OMSTILLINGSARBEIDET GJENNOMFØRES ETTER EN SEKS ÅRS OMSTILLINGSPLAN

ÅRLIGE PLANER

I DE ÅRLIGE HANDLINGSPLANENE FINNER DU STATUS, DELMÅL, STRATEGIER OG MULIGE TILTAK

SAMARBEID

130 ARBEIDSPLASSER I LIERNE ER INGEN LITEN JOBB.

FOR Å LYKKES ER LIERNE AVHENGIG AV ENGASJEMENT FRA BEFOLKNINGEN, NÆRINGSLIVET, STATEN OG FYLKESKOMMUNEN.

DET ER PÅ LAG LIERNE LYKKES!

ARBEIDSPLASSER

LES MER OM BEDRIFTENE SOM HAR SKAPT ARBEIDSPLASSER OG DERES PROSJEKTER

MIDLER

HER KAN DU SE HVEM SOM HAR FÅTT OMSTILLINGSMIDLER

INNSPILL

Selv om de store linjene er lagt i omstillingsplanen, er det hele veien et mål å fininnstille kursen for omstillingsarbeidet i tråd med behov og ønsker fra næringslivet i Lierne. Vi ønsker derfor gjerne tilbakemeldinger, innspill og tanker fra deg som driver næring i Lierne.

EN IDE SOM KAN SKAPE ARBEIDSPLASSER?

TA KONTAKT! IKKE NØL, GJØR DET I DAG. VI SER FRAM TIL Å HØRE FRA DEG

RAPPORTER

Offentlige rapporter som er generert på grunn av omstillingsprogrammet


SPØRSMÅL OG SVAR OM OMSTILLING I LIERNE:

AKTUELT

Baxt Lierne AS

Ansatte pga. omstillingen: 45
Les om bedriften

Blåfjell AS

Ansatte pga. omstillingen: 9
Les om bedriften

Fjellheim Gård

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

LiVERTEN

Ansatte pga. omstillingen: 3
Les om bedriften

Lierne Utmarkservice

Ansatte pga. omstillingen: 11
Les om bedriften

Li-Snadder

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

Lierne Viltforedling

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Tre

Ansatte pga. omstillingen: 16
Les om bedriften

Liskifer AS

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Industribygg

Ansatte pga. omstillingen: 20
Les om bedriften

OMSTILLING

130 nye arbeidsplasser innen 2021

PLANEN

126 av 130 arbeidsplasser skapt i 19 bedrifter!

97% av målet er nådd.
Laster kartet... Laster...