Omstillingen

Lierne kommune har omstillingsstatus for 2015-2021. Det betyr en storstilt satsing på å skape flere arbeidsplasser. I løpet av 6 år er målet å sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i Lierne. Det blir krevende -og artig. Bli med og videreutvikle Lierne, du også!

Ønsker du å vite mer om innsatsområdene og omstillingsplanen? Eller se hvordan vi konkret tenker å jobbe for å nå målene det neste året?

Omstillingsarbeidet i Lierne baseres på omstillingsplanen for årene 2015-2021

I tillegg suppleres omstillingsplanen hvert år med en handlingsplan for det kommende året. I handlingsplanen gjøres det opp status så langt, og den konkretiserer delmål, strategier og mulige tiltak.

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2018

Handlingsplan 2019

 

Hovedmålet er å bidra til å sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i Lierne i løpet av 6 år, for å erstatte tapte arbeidsplasser ved Lierne bakeri og i sauenæringen. Dette er ingen liten jobb, og for å lykkes er vi avhengig av et bredt engasjement fra befolkningen, næringslivet i kommunen, stat og fylkeskommunen. Vi skal videreutvikle Lierne –i lag med deg!

Mer om de bedriftene som allerede har skapt arbeidsplasser. 

Her kan du lese mer om Lierne Utvikling og hvem som har fått tildelt midler. 

 

Har du innspill?

Selv om de store linjene er lagt i omstillingsplanen, er det hele veien et mål å fininnstille kursen for omstillingsarbeidet i tråd med behov og ønsker fra næringslivet i Lierne. Vi ønsker derfor gjerne tilbakemeldinger, innspill og tanker fra deg som driver næring i Lierne.

AKTUELT

20 år med Pe-Torsa

I juli i år 2000 ble det satt opp et én-akters skuespill i Oppgårn i Kvelia. 150 tilskuere overvar forestillinga…

Baxt Lierne AS

Ansatte pga. omstillingen: 45
Les om bedriften

Blåfjell AS

Ansatte pga. omstillingen: 7
Les om bedriften

Fjellheim Gård

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

LiVERTEN

Ansatte pga. omstillingen: 2
Les om bedriften

Lierne Utmarkservice

Ansatte pga. omstillingen: 11
Les om bedriften

Li-Snadder

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

Lierne Viltforedling

Ansatte pga. omstillingen: 4
Les om bedriften

Lierne Tre

Ansatte pga. omstillingen: 15
Les om bedriften

Liskifer AS

Ansatte pga. omstillingen: 4
Les om bedriften

Lierne Industribygg

Ansatte pga. omstillingen: 20
Les om bedriften

OMSTILLING

130 nye arbeidsplasser innen 2021

PLANEN

115 av 130 arbeidsplasser skapt i 14 bedrifter!

88% av målet er nådd.
Laster kartet... Laster...