Koronahjelp til bedrifter i Røyrvik

Lierne Utvikling bidrar alt vi kan for at din bedrift skal overleve koronatiden. Tilbudene dere kan benytte har som mål å holde utviklingen i gang i bedriften din slik at dere kan komme styrket ut av denne tiden. 

Vi har sammen med syv andre kommuner igangsatt et systematisk prosjektarbeid for å forstå hva og hvordan vi bør hjelpe dere. Les mer om prosjektet her om du er nysgjerrig på det. Mange av tiltakene på denne siden kommer som et resultat av arbeidet sammen med de andre kommunene.

Har du innspill, forslag, spørsmål eller ønsker hjelp vil vi gjerne høre fra deg. Som bedrift i Røyrvik har du alltid tilgang til gratis rådgiving og hjelp av Lierne Utvikling. Ta direkte kontakt med en rådgiver i Lierne Utvikling.

Vi vil gjerne høre fra dere bedriftene om det er tilbud dere ønsker at vi skal tilby som mangler eller at tilbudene ikke passer.

Tilbudene er sortert etter hvilken kategori din bedrift er i og deles inn slik:

  • Bedrifter som er krise og trenger rask tilgang på bistand.
  • Reiselivsbedrifter.
  • Bedrifter som holder hjulene i gang, men forventer redusert aktivitet.
  • Bedrifter som trenger bistand til å gjennomføre nye prosjekt eller avslutte prosjekter i omstillingsprogrammet.

Alle tilbudene finner du nedover på denne siden. Hver kategori har en egen tabell med informasjon og tilbud.

BEDRIFTER SOM ER I KRISE OG TRENGER RASK TILGANG PÅ BISTAND

Fase 1: Få kontrollFase 2: Se framoverFase 3: Re-åpne
Om fasen

Kunnskap om, og bistand til å søke, offentlige tiltakspakker

Kontroll på kostnadsnivå, betalingsutsettelse, plan for refinansiering
Om fasen

Produktutvikling, salg og markedsføring
 
Kompetanse- og utviklingstiltak


Om fasen

Ta tilbake markedsposisjoner

Tilbud i fasen

Tilbud om ekstern økonomisk rådgiving er avsluttet.

Tilbud i fasen

Hjelp til å lage en plan for utvikling og søke om finansiering

Hjelp til å lage en plan for kompetanseheving og søke om finansiering
REISELIVSBEDRIFTER

Reiselivsbedriftene er særlig utsatt for manglende likviditet på kort sikt og har derfor egne tiltak.

Fase1: Få kontrollFase2: Se fremoverFase 3: Re-åpne
Om fasen

Kunnskap om aktuelle offentlige tiltakspakker

Bistand til å utvikle og fremlegge nødvendig dokumentasjon og tallmateriale for å søke offentlige tiltakspakker

Andre tiltak som bidrar til å få kontroll på kostnadsnivå, betalingsutsetting og plan for refinansiering

Om fasen

Utviklingsprosjekter for enkeltbedrifter

Bedriftsnettverk og samarbeid mellom reiselivsbedrifter

Kompetansekurs i samarbeid med Trøndelag reiseliv og Innovasjon Norge

Markedsføringstiltak i samarbeid med Trøndelag reiseliv og destinasjons-selskapene

Om fasen

Ta tilbake og etablere nye markedsposisjoner

Ta i bruk digitale løsninger for kampanjer og markedsføring

Realisere forretningsplaner

Kommunisere nye produkter og løsninger for målgruppen

Tilbud i fasen

Webinar med informasjon om tiltakspakkene

Tilbud om ekstern økonomisk rådgiving er avsluttet.

Tilbud i fasen

Hjelp til å lage en plan for utvikling og søke om finansiering

Hjelp til å lage en plan for kompetanseheving og søke om finansiering
BEDRIFTER SOM HOLDER HJULENE I GANG MED FORVENTER REDUSERT AKTIVITET

Fase 1: kontrollFase 2: Omstilling og investeringFase 3: Gevinstrealisering
Om fasen

Kutte kostnader, prioritere kjerneaktivitet, sikre likviditet, sikre samspill og kommunikasjon mellom verdikjederOm fasen

Omstilling og investering

Kompetanse- og utviklingstiltak
Om fasen

Ta markedsposisjonerTilbud i fasen

Tilbud om ekstern økonomisk rådgiving er avsluttet.

Tilbud i fasen

Hjelp til å lage en plan for utvikling og søke om finansiering

Hjelp til å lage en plan for kompetanseheving og søke om finansiering

BEDRIFTER SOM TRENGER BISTAND TIL Å GJENNOMFØRE NYE PROSJEKT ELLER AVSLUTTE PROSJEKT I KOMMUNALT FOND

Fase 1: kontrollFase 2: Sikre fremdriftFase 3: Gevinstrealisering
Om fasen

Sikre kapasitet, ressurser og kompetanse til å gjennomføre prosjekter

Om fasen

Gjennomføre prosjekter og tiltak

Avslutte prosjekter
Om fasen

Ta markedsposisjonerTilbud i fasen

Tilbud om ekstern økonomisk rådgiving er avsluttet.

Tilbud i fasen

Hjelp til å få ferdig pågående prosjekter. Kontakt oss.

Hjelp til å lage en plan for utvikling og søke om finansiering

Hjelp til å lage en plan for kompetanseheving og søke om finansiering
Har du innspill, forslag, spørsmål eller ønsker hjelp vil vi gjerne høre fra deg. Som bedrift i Røyrvik har du alltid tilgang til gratis rådgiving og hjelp av Lierne Utvikling.

AKTUELT

Baxt Lierne AS

Ansatte pga. omstillingen: 45
Les om bedriften

Blåfjell AS

Ansatte pga. omstillingen: 9
Les om bedriften

Fjellheim Gård

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

LiVERTEN

Ansatte pga. omstillingen: 3
Les om bedriften

Lierne Utmarkservice

Ansatte pga. omstillingen: 11
Les om bedriften

Li-Snadder

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

Lierne Viltforedling

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Tre

Ansatte pga. omstillingen: 16
Les om bedriften

Liskifer AS

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Industribygg

Ansatte pga. omstillingen: 20
Les om bedriften

OMSTILLING

130 nye arbeidsplasser innen 2021

PLANEN

126 av 130 arbeidsplasser skapt i 19 bedrifter!

97% av målet er nådd.
Laster kartet... Laster...