Koronahjelp

Skal samarbeide om koronahjelp til bedrifter i Lierne kommune.

Nå går Lierne Utvikling sammen med omstillingsprogrammene i Indre Fosen og Roan kommune, samt kommunene Osen og Røyrvik for å styrke bedrifters utviklingsevne under koronakrisen. Med oss på laget har vi Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Som følge av koronapandemien opplever enkeltbedrifter, næringslivet og samfunnet store utfordringer hva gjelder etterspørsel, utsatte oppdrag og mangel på ressurser. Dette får direkte konsekvenser for bedrifters likviditet og utvikling. Samtidig gir krisen oss et mulighetsrom for å utnytte ledig kapasitet, tenke annerledes og handle proaktivt som kan føre til verdiskapning og innovasjon.

For å ta fatt på de utfordringene og mulighetene vi nå står overfor, iverksetter vi et ekstraordinært tiltak for å tilpasse omstillingsmidlene og våre tjenester etter dagens situasjon. Hensikten er å styrke bedriftenes utviklingsevne, ivareta aktiviteten og utnytte ressursene best mulig.

I første rekke setter vi i gang en systematisk kartlegging av behovene bedriftene nå står overfor. Slik får vi nødvendig grunnlag for å utvikle hensiktsmessige tilbud i tråd med den enkeltes behov, og bistå bedriftene i gjennomføringen av disse.

Det understrekes at andre offentlige tiltak som er annonser fra myndighetene kommer i tillegg til aktivitetene i omstillingsprogrammet.

Lierne Utvikling er klar til å gjøre alt vi kan for å styrke bedrifters utviklingsevne. Vi kontakter derfor bedriftene i uke 14 for å kartlegge situasjonen. 

 

Veiledning om krisehåndtering

Vi vet at det har kommet og kommer ordninger med økonomisk bistand til bedriftene men ingen vet helt hva og hvordan det blir i praksis. Når ny informasjon kommer setter Lierne Utvikling seg inn i ordningene for å kunne gi dere best mulig råd og veiledning i tiden som kommer. Både nå og fremover kan næringslivet ta kontakt med oss for sparring, veiledning, spørsmål og motivasjon.

Hjelp til bedriftsutvikling

Har din bedrift ledig kapasitet kan det nå være tiden for å ta tak i utviklingsplaner som tidligere er satt på vent. Kanskje kan utvikling av bedriften føre til at bedriften kommer styrket ut av krisen. For bedrifter med utviklingsbehov kan vi bistå med prosjektplaner og finanseiring av utviklingsprosjekter.

Verktøy for nettbasert samarbeid

Vi deler gjerne kunnskap om hvordan din bedrift kan løse nettmøter, fildeling og annet samarbeid mellom menneskene i bedriften og kunder på nett.

AKTUELT

Baxt Lierne AS

Ansatte pga. omstillingen: 45
Les om bedriften

Blåfjell AS

Ansatte pga. omstillingen: 9
Les om bedriften

Fjellheim Gård

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

LiVERTEN

Ansatte pga. omstillingen: 3
Les om bedriften

Lierne Utmarkservice

Ansatte pga. omstillingen: 11
Les om bedriften

Li-Snadder

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

Lierne Viltforedling

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Tre

Ansatte pga. omstillingen: 16
Les om bedriften

Liskifer AS

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Industribygg

Ansatte pga. omstillingen: 20
Les om bedriften

OMSTILLING

130 nye arbeidsplasser innen 2021

PLANEN

125 av 130 arbeidsplasser skapt i 18 bedrifter!

96% av målet er nådd.
Laster kartet... Laster...