Ung i Li

Ole Ivar Ness | Li-Snadder | Lierne Utvikling

Li-Snadder søker nye marked

Li-Snadder åpnet gårdsbutikk i fjor sommer og har opplevd gode besøkstall. Nå retter de fokuset mot å få varene sine ut i dagligvarekjedene.

IDÉ?

Som kan skape arbeidsplasser og vekst?