Lierne Industribygg

Lierne Industribygg har gjennomført et prosjekt som har vært med å fått på plass nødvendig infrastruktur på Jule industriområde.

 

 

IDÉ?

Som kan skape arbeidsplasser og vekst?