Lierne Tre

Lierne Tre AS har hatt fire omstillingsprosjekter.

De har vært med i SMB-Utvikling og de har gjennomført ett prosjekt for å utdanne hovedsikkerhetsvakter i egen bedrift.

De to andre prosjektene i Lierne Tre har vært ISO-Sertifisering, dette resulterte i tre nye arbeidsplasser.

AKTUELT

IDÉ?

Som kan skape arbeidsplasser og vekst?