Holand Utvikling

Holand Utvikling drives av Edel Holand. Bedriften har gjennomført kompetansehevende tiltak i form av utdannelse som sertifisert coach.

IDÉ?

Som kan skape arbeidsplasser og vekst?