Baxt Lierne AS

Baxt Lierne har i gjennomføringen av sitt prosjekt oppstart av lefseproduksjon i Lierne bidratt med 45 nye arbeidsplasser i Lierne.

AKTUELT