Program 2018

Invitasjonen


09.00 Velkommen til konferansen – Bente Estil, Ordfører i Lierne Kommune

Foto: Camerat, Thomas Jergel

09.15 Dagens agenda – Pellegrino Riccardi, konferansier

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Pellegrino Riccardi er endringsagent, og en av Norges fremste eksperter på kultur og kommunikasjon. Han er en engasjerende og morsom formidler og har lang erfaring som foredragsholder for selskap i endringsprosesser. De siste 20 åre har han holdt over 2400 foredrag for en rekke offentlige og private aktører.


09.25 Utviklingstrekk og reformer som berører nærings- og distriktspolitikken –  Benedicte Akre og Jørund K Nilsen, utredningsledere i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Benedicte Akre er utredningsleder i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Benedicte ledet arbeidet med Meld. St. 18 Berekraftige byar og sterke distrikt, som ble behandlet våren 2017 og handlet om politikken for både byer og distrikter. For første gang siden 1989 var dette en melding som behandlet planleggingen og utviklingspolitikken samlet.

Bilde av Benedicte Akre på fra sitt innlegg fra Norgeskonferansen
Foto: Thomas Jergel, Camerat AS
Foto: Camerat, Thomas Jergel

Jørund K Nilsen er utredningsleder i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jørund ledet sekretariatet til ekspertutvalget som vurderte nye oppgaver til fylkeskommunene (Hagen-utvalget). Han var prosjektmedarbeider i arbeidet med proposisjon om ny fylkesinndeling og nye oppgaver til fylkeskommunene.


09.45 Er det offentlige rustet til å imøtekomme næringslivets forventning? – Walter Qvam, Chairperson, Toppindustrisenteret

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Walter Qvam er initiativtaker og Styreformann i Digital Norway. Han har hatt lederstillinger i internasjonale selskap innfor forsvarsektoren, maritim sektor, olje- og gassindustrien, og konsulent- og IT-bransjen. Han er Styreleder i SINTEF, Styreleder i Petroleum Geo-Services ASA og rådsleder i DNV GL.


10.05 Pause i 15 minutter

Kaffe, te og klenning fra Liverten serveres fra buffe bakerst i hallen.


10.20 Trøndelag fylkeskommune på stø kurs i rollen som regionalutvikler– Tore O. Sandvik, Fylkesordfører i Trøndelag

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Tore O. Sandvik er fylkesordfører i Trøndelag fylkeskommune. Tidligere har han vært politisk rådgiver og statssekretær i Nærings- og Handelsdepartementet. Han har også hatt styreverv ved Innovasjon Norge, Trøndelag teater, Leiv Eiriksson Nyfotek og Telenor bedriftsforsamling.


10.40 Innovasjon Norge og regionaloppdraget– Torunn Aass Taralrud, Avdelingsleder Klynger og nettverk, Innovasjon Norge

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Torunn Aass Taralrud leder Avdelingenfor Klynger og Nettverk i Divisjon Offentlig og Privat Innovasjon i Innovasjon Norge. Hun har tidligere vært utsending for Innovasjon Norge som regiondirektør i Sør- og Sørøst Asia og leder for kontoret i Singapore. Hun har lang erfaring med næringsutvikling og innovasjon innenfor landbruk, reiseliv og industri, og har flere styreverv i private og offentlige selskaper.  


11.00 Regional næringsutvikling – Knut Onsager, Forsker ved By- og regionforskningsinstituttet, OsloMet

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Knut Onsager er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR (OsloMet) og arbeider med analyser av regional verdiskaping, innovasjon og næringsutvikling i byer og distrikter. Han har evaluert deler av distrikts-, regional- og innovasjonspolitikken i Norge. I tillegg har han analysert innovasjonsmiljøer og -politikk på Østlandet og laget en evaluering av det nasjonale utviklingsprogrammet for byregioner.


11.20 Nytt regionalt verktøy fra Innovasjon Norge – Johannes Skaar, Spesialrådgiver, Innovasjon Norge

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Johannes Skaar er spesialrådgiver i Innovasjon Norge, og har Nasjonalt kompetansesenter for regional og lokal omstilling som sitt hovedområde. Har et særskilt ansvar for utviklingsarbeidet innenfor regional omstilling i Innovasjon Norge, og er blant annet observatør i omstillingsstyret i Lierne. Han har innehatt ulike stillinger i Innovasjon Norge tidligere, og har bakgrunn fra lederstillinger i bank- og finansbransjen.


11.40 Omstillingsprogrammet i Lierne: Større verdiskaping og flere arbeidsplasser – Tor Erling Inderdal,  prosjektleder for Omstillingsarbeidet i Lierene kommune

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Tor Erling Inderdal er daglig leder i næringsselskapet Lierne Utvikling og prosjektleder for det seksårige omstillingsprogrammet i Lierne. Hans interessefelt er arbeidsmetoder, ledelse og verktøy til å nå resultater. Med bakgrunn fra ledelse innen bilbransjen og Lierne bakeri.


12.00 En smak av Lierne lunsjbuffet i 45 minutter

Innholdsrikt koldtbord satt sammen og servert av Liverten. Med kjøtt, fisk, ost, sjokolade, desserter, bakeprodukter og tilbehør. Alt fra lokale leverandører i Lierne og omegn.

12.45 Omstilling, relasjoner og godteri – Pellegrino Riccardi, motivator og kommunikasjonsrådgiver


13.05 Omstilling og styrket utviklingsevne– André Flatnes, Senioranalytiker, Oxford Research

Foto: Camerat, Thomas Jergel

André Flatnes arbeider som senioranalytiker i det internasjonale analyseselskapet Oxford Research. Hans interessefelt inkluderer offentlige virkemidler for næringsutvikling og regional utvikling. De seneste årene har han blant annet hatt ansvaret for en rammeavtale med Innovasjon Norge om sluttevaluering av omstillingsprogrammer.


13.25 Fra omstilling til regionalt næringssamarbeid– Bjørn Iversen, Programleder for Omstillingsarbeidet i Vestre Toten kommune

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Bjørn Iversen er leder for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten i perioden 2012 – 2018, nå tilknyttet Gjøvikregionen Utvikling. Han er tidligere gårdbruker i Vestre Toten og leder i Norges Bondelag fra 1991-1997. Han var også Statssekretær i Landbruksdepartementet 1989-19990, og har bred erfaring fra styrearbeid innen næringsliv og forskning.


13.45 Sparker vi igang en debatt om regional verdiskaping og næringsutvikling

Foto: Camerat, Thomas Jergel

14.30 Livet i egen bygd og by – Randi Ness, tidligere rådgiver til Jens Stoltenberg, NATO

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Randi Ness er Li-bygg. Med hjerte godt plassert i Lierne har hun i de siste ti årene hatt tilholdssted i Oslo og Brussel. I Oslo jobbet hun som politisk rådgiver for finansminister Sigbjørn Johnsen. Nå har hun nettopp flyttet hjem til Trøndelag fra Brussel, hvor hun har jobbet som politiske rådgiver for Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg. Hun beskriver seg selv som en dame med en fot godt plassert i en fjellstøvel på Brandsfjellet og en fot godt plassert i en høyhælt sko på brustein.


14.50 Pause i 15 minutter

Med kaffe, te og Englagaard sjokolade

Foto: Camerat, Thomas Jergel


15.05 Hvorfor gjør vi ikke det vi burde gjøre? – Henrik Aase, en ganske uvanlig foredragsholder.

Foto: Camerat, Thomas Jergel

Henrik Aase har en svært humoristisk tilnærming og utpreget evne til å skape gjenkjennbare bilder av hverdagssituasjoner og de hindringene vi legger for oss selv. Henrik har siden 1998 holdt over 2000 foredrag, kurs- og utviklingsprogrammer for alle slags virksomheter i Norge og Sverige. Han er verken toppidrettsutøver eller kjendis, men har likevel klart å plassere seg i toppskiktet blant landets mest ettertraktede foredragsholdere i både næringsliv og offentlig sektor.


16.00 – 16.15 Avslutning –  Pellegrino Riccardi


Noen drar hjem, noen blir med på en ekte lierneopplevelse på utendørsteateret Pe-Torsa.

16.45 Bussavgang til Kvelia for Pe-Torsa

Bussen går fra andre siden av parkeringsplassen utenfor hallen. Ingen forhåndspåmelding, la gjerne bilen stå.

21.00 Retur fra Kvelia. Hallen åpnes da om du skal hente noe. Samme buss tur/retur.

AKTUELT

Baxt Lierne AS

Ansatte pga. omstillingen: 45
Les om bedriften

Blåfjell AS

Ansatte pga. omstillingen: 9
Les om bedriften

Fjellheim Gård

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

LiVERTEN

Ansatte pga. omstillingen: 2
Les om bedriften

Lierne Utmarkservice

Ansatte pga. omstillingen: 11
Les om bedriften

Li-Snadder

Ansatte pga. omstillingen: 1
Les om bedriften

Lierne Viltforedling

Ansatte pga. omstillingen: 5
Les om bedriften

Lierne Tre

Ansatte pga. omstillingen: 15
Les om bedriften

Liskifer AS

Ansatte pga. omstillingen: 4
Les om bedriften

Lierne Industribygg

Ansatte pga. omstillingen: 20
Les om bedriften

OMSTILLING

130 nye arbeidsplasser innen 2021

PLANEN

121 av 130 arbeidsplasser skapt i 17 bedrifter!

93% av målet er nådd.
Laster kartet... Laster...