Gledelige 12 stykker ønsker å bli daglig leder i Lierne Utvikling