Andre runde krisetilskudd på grunn av koronapandemien til bedrifter i Lierne