Krisetilskudd på grunn av koronapandemien til bedrifter i Lierne kommune