Ledig vikariat, 100% stilling i tjeneste for psykisk helse og rus