100 % stilling som helsefagarbeider ved hjemmebaserte tjenester i Lierne kommune