Hjelp til å lage en plan for utvikling og søke om finansiering