Alle røyrvikbedrifter tilbys gratis ekstern økonomisk rådgiving