Utlysning av ledigstillingved Livsgledehjemmet Lierne Helsetun