Omstillingsprogrammet i Lierne: Større verdiskaping og flere arbeidsplasser