Er det offentlige rustet til å imøtekomme næringslivets forventning?