Biorest fra Lierne – Om å tenke nytt for å øke lokal verdiskaping