Utviklingstrekk og reformer som berører nærings- og distriktspolitikken