En oppdatering fra prosjektet med fokus på fagbrev og Ung i Li – Samling