Mange dyr får nytt liv på Lierne Preparantverksted