Nærbutikken i Mebygda er viktig for lokalsamfunnet