SMB-utvikling skal skape vekst hos liernebedrifter